Iedereen weet dat we in één van de rijkste gemeenten van het land wonen.
— Groen Schilde

Wie welvarend is, die heeft geluk. Wie het iets minder breed heeft - in Schilde, maar ook in de derde wereld - kan op onze hulp rekenen.

 

Armoede bestrijden we met een goede basisopleiding voor alle kinderen, met kwaliteitsvolle en energiezuinige woningen, met laagdrempelige toegang tot gezondheidszorg, met degelijke schuldpreventie en –bemiddeling, …

Minstens even belangrijk is werk maken van eerlijke fiscaliteit. Onze belastingen worden jaar na jaar minder efficiënt en minder rechtvaardig. Dat vergroot de kloof tussen rijk en arm steeds meer. Groen Schilde verschuift de lasten van arbeid naar grote vermogens en milieu.