Ik koop niet alles tweedehands, maar ga wel geregeld naar de bib.
— Liese Van Severen - 20ste plaats

Kunst en cultuur is echt overal. Het brengt mensen samen en laat onze steden en gemeenten bruisen. We durven het gerust de fundamenten van onze samenlevingen te noemen. En die moeten we versterken, ook in Schilde.

 

Groen Schilde wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij cultuur. Daarom stimuleren we cultuureducatie en -participatie, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Initiatieven van onderuit steunen we voluit. Daarbij is het sociaal-cultureel werk onmisbaar, net als de vele buurt- en erfgoedinitiatieven.

We zetten Schilde op de toeristische kaart en maken werk van een globaal plan voor de opwaardering van het gemeentelijk patrimonium zoals de Oranjerie in het park van Schilde, het lokaal op de Oudebaan, de Liebaert, etc. en we bieden structureel meer en betere ondersteuning voor alle vrijwilligers in beginnende en bestaande verenigingen.

Sporten is in alle opzichten goed: het bevordert de sociale cohesie, is de ideale uitlaatklep, gezond voor zowel lichaam als geest, …

Er wordt al werk gemaakt van een intergemeentelijk zwembad en een nieuwe sporthal, maar Groen Schilde wil zowel onze ouderen als de jeugd nog meer stimuleren om aan sport te doen, door o.a. ook de bestaande sport clubs en verenigingen toegankelijker te maken en te betrekken bij een overkoepelende sportvisie.

Ook zorgen we voor meer en betere fietspaden en wandelroutes. Alles om een Schildenaar in beweging te krijgen.