Waar blijven al die gezellige cafeetjes en leuke terrasjes?
— Groen Schilde

Groen Schilde wil jongeren aanmoedigen om actief deel te nemen aan onze samenleving. Opgroeiende jongeren worden vandaag geremd in hun mogelijkheden door onder meer de bevolkingstoename en de groeiende tweedeling van onze samenleving. We willen kinderen en jongeren absoluut de nodige ruimte geven om zichzelf te zijn en om zich te kunnen ontwikkelen. Om hen dat perspectief te kunnen bieden wil Groen Schilde investeren in jeugdbeleid en in sectoren, zoals onderwijs, welzijn en cultuur.

 

Met hun ideeën geven jongeren het beleid mee vorm en nemen ze zelf mee taken op om het beleid dat ze voor ogen hebben, uit te voeren. Zowel jeugdorganisaties als kleinschalige jeugdwerkvormen die zich op specifieke doelgroepen richten, verdienen daarom sterke ondersteuning.

Kind zijn of jong zijn wordt almaar vaker aan voorwaarden gelinkt. We zien onze samenleving steeds vaker teruggrijpen naar sociale controle en bestraffing, terwijl er minder aandacht is voor (her)opvoeding, preventie of begeleiding.

Onder meer door gebruik te maken van de openbare ruimte horen kinderen en jongeren zich te kunnen uitleven. Maar Schilde heeft te weinig speelruimte (waar blijven die speelstraten?!), te weinig of ongeschikte plekken om veilig te fuiven, te weinig repetitieruimtes en creatieve ruimtes, cafés en terrasjes,