We zijn niet tegen vlees eten, maar koop het dan wel bij de lokale slager.
— Margot Van Overtveldt - 2de plaats

Dieren zijn geen dingen. Het zijn kwetsbare wezens die in een wereld op maat van mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen. Ze hebben recht op een waardig bestaan. Helaas loopt dat nog al te vaak grondig fout. We rekenen af met dierenleed en bouwen dierenrechten verder uit.

 

De industriële veeteelt leidt tot dierenleed. Steeds sneller, steeds meer vlees produceren, zorgt ervoor dat het welzijn van landbouwdieren helemaal ondergesneeuwd geraakt. De dieren lijden door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood.

Wij kiezen voor een landbouw waarbij dierenwelzijn vanzelfsprekend is. Waarbij alle dieren kunnen genieten van genoeg ruimte, een goede verzorging en buitenlucht. Op 20 jaar tijd schakelen we over op 100 % duurzame veehouderij. Heel wat Vlaamse boeren bewijzen elke dag dat het kan. Megastallen verbieden we, de massale export in de vleesindustrie dringen we terug. Dieren martelen om luxeproducten te maken, zoals foie gras of bont, verbieden we onmiddellijk.

Na een goed leven hebben alle dieren ook recht op een pijnloze dood. Slachten kan enkel onder verdoving.

Ook buiten de landbouw verdienen dieren een leven in de beste omstandigheden:

  • Met dieren kan je niet zomaar experimenteren. Dierproeven vervangen en verminderen we waar mogelijk, we verfijnen de proefmethodes waar het moet.

  • Voor asielen en dierentuinen gelden heldere regels die we nauwgezet controleren.

  • Voor dierenmishandelaars zijn we onverbiddelijk.

  • De plezierjacht is officieel verboden, maar komt nog te vaak voor. We steunen de jacht enkel als ze strikt deel uitmaakt van een slim wildbeheer.

Huisdieren worden met veel liefde vertroeteld, maar de handel is vaak verre van diervriendelijk. Erkende fokkers garanderen een cruciale gezonde start voor je huisdier. De grijze zone waarin huisdieren worden verhandeld, leggen we aan banden.