Met z’n allen in hippie tenten gaan wonen hoeft nu ook weer niet.
— Groen Schilde

Elke dag verbruiken we energie, maar vandaag de dag is er in Schilde niet altijd keuze om voor de beste energieleverancier te kiezen. Het huidige model is verouderd. We verspillen en vervuilen.

 

Groen Schilde gaat voor 100 % hernieuwbare energie tegen 2050 en kiest resoluut voor een modern energiemodel:

  • Energie besparen. Minder energieverbruik en -verspilling in gebouwen en de industrie leidt tot minder kosten en meer budget voor innovatie. We stimuleren energiezuinige woningen, zo daalt de energiefactuur.

  • In eigen handen. Vandaag spenderen we miljarden euro’s aan de invoer van fossiele brandstoffen. Dat moet radicaal anders. Burgers en energiecoöperaties spelen een centrale rol in de energieproductie van de toekomst. Winsten en investeringen vloeien dan meteen terug naar onze economie. Op de koop toe zorgen we zo voor nieuwe, kwaliteitsvolle jobs.

  • Duurzame mix. Weg met kernenergie en fossiele brandstoffen! We combineren zonne- en windenergie, waterkracht, geothermie, duurzame biomassa en golf- en getijdenenergie. Groene stroom, warmte en transport sluiten naadloos op elkaar aan. Op die manier beperken we de uitstoot van broeikasgassen en garanderen we dat het licht niet onverwachts uitgaat.

Of het nu om sociale woningen gaat of een sporthal, elk nieuw overheidsgebouw moet volledig energieneutraal zijn. We pleiten ook voor het plaatsen van zonnepanelen op bestaande overheidsgebouwen.