Tegenstanders van migratie tekenen graag het karikatuur dat onze grenzen wagenwijd openstaan. Niets is echter minder waar.
— Groen Schilde

Voor wie het vluchtelingenstatuut krijgt en in onze gemeente terechtkomt, zet Groen Schilde alles op alles voor een vlotte integratie. Onderwijs, werk, huisvesting en inburgering zijn daarbij de sleutels.

 

Migratie verrijkt onze samenleving, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Het migratiebeleid van Groen verzoent de belangen van de migrant, van onze samenleving en van het land van herkomst. Asielzoekers krijgen een duidelijke en rechtvaardige procedure en migranten krijgen enkel een visum als ze hier werk hebben. Voor nieuwkomers formuleren we duidelijke verwachtingen, want zo garanderen we een vlotte integratie. Wie niet kan blijven, wordt op een menselijke manier uitgewezen.

Er gelden strenge regels voor migratie en asiel. We kunnen niet iedereen opvangen. Groen stelt dan ook heldere en menselijke regels voor. Dat is in het belang van de migrant én de samenleving.

Wie op de vlucht is voor oorlog of geweld, moet bescherming krijgen. Asielzoekers moeten goed geïnformeerd worden over hun asielprocedure en de beslissing moet zo snel mogelijk genomen worden. Niemand heeft baat bij ellenlange en onzekere procedures. De opvang van asielzoekers kan beter: we kiezen voluit voor kleinschalige, semi-collectieve opvangstructuren.