Welke kleur bepaalt het karakter van Schilde? Juist: groen. Laten we dat zo houden.
— Groen Schilde

Je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat onze gemeente meer en meer haar groene karakter verliest.

 

Met alle mogelijke middelen zullen we strijden voor zowel het behoud van bestaand groen als de uitbreiding van nieuw groen.

Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, brengt rust, zorgt voor een omgeving waar het fijn wonen is, zwengelt de economie aan en is de goedkoopste bescherming tegen hittegolven en wateroverlast.

Wij zijn ervan overtuigd dat als we van Schilde een échte groene gemeente kunnen maken dit in alle opzichten een win win zal zijn: Een gezondere lucht, meer rust en ontspanning, betere sociale cohesie, meer mensen die te voet zullen gaan of de fiets zullen nemen, een betere verkeersveiligheid, de lokale middenstand en horeca die floreert, een natuurlijke bescherming tegen hittegolven en wateroverlast, kortom een plek waar het écht aangenaam wonen en werken is.

Enkele strijdpunten op een rij:

• Bescherming van belangrijke groene gebieden zoals De Zetten, Hof ter Linde en Picardië om er maar een paar te noemen.

• Bescherming, openstellen, verbinden én uitbreiden van zoveel mogelijk trage wegen.

Volledige verkavelingstop met uitsluitend kernversterking of inbreiding door middel van slimme en knappe projecten (geen dure luxeflats of andere megalomane projecten!)

• (Her)aanleggen en vergroenen van dorpskernen en onze troosteloze dorpspleinen, aanplanten van struiken en bomen, planten en bloemenperken, bankjes, groene lanen, groene kiosken enzovoort.

• (Her)aanleggen van parken, speelpleinen en speelbossen

• Aanleggen van massa’s fietspaden, voetpaden en oversteekplaatsen

• Energieneutraal maken van elk nieuw overheidsgebouw