Geen eenzame ouderen in onze gemeente!
— Groen Schilde

De Schildenaar leeft steeds langer en onze ouderen, we noemen ze liever zilverlingen, worden almaar talrijker. Dat is een goede zaak: het toont aan dat onze verzorgingsstaat werkt en het verrijkt onze samenleving. Groen Schilde wil de vergrijzing verzilveren door onze ouderen meer te koesteren – of ze nu zorg nodig hebben, heel actief willen zijn, of beide.

 

Heel wat ouderen zijn nog heel actief. Ze verrichten bijvoorbeeld mantelzorg of vrijwilligerswerk. De economische en sociale impact daarvan moet de samenleving en de overheid meer waarderen. Actieve ouderen verdienen alle steun die ze nodig hebben.

Hier wil Groen Schilde concreet op inspelen. Zo stellen we voor om een ‘Seniorenhuis’ op te richten: een door vrijwilligers (actieve senioren) ingerichte en uitgebate laagdrempelige ontmoetingsruimte. Alle senioren en seniorenverenigingen vinden hier onderdak voor vorming, ontspanning en cultuur. Zo kunnen ze hun eigen activiteiten ontwikkelen: vergaderingen, cursussen, lezingen, etc. Hierbij krijgen ze de ondersteuning van een seniorenconsulent uit de gemeente.

Wat de opvang betreft voor ouderen, deze is in Schilde zeker ok, maar het kan nog beter. We gaan voluit voor een inclusief ouderenbeleid dat zich uitstrekt over alle beleidsdomeinen: welzijn, wonen, cultuur, ruimtelijke ordening en veiligheid. De volgende jaren zullen er vooral veel 80+'ers bijkomen. Groen Schilde zorgt ervoor dat alle ouderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en stimuleert aangepaste woonvormen waardoor ouderen zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen.