Gedaan met foefelen.
— Groen Schilde

Laten we ook heel duidelijk zijn: de achterkamer- en vriendjespolitiek is passé. Wij gaan voor een open en transparant beleid. Gedaan met foefelen. Jij bepaalt mee hoe Schilde er in de toekomst uitziet! Inspraak en transparantie zijn niet meer dan normaal, toch?

 

De democratie staat onder druk en wordt uit verschillende hoeken aangevallen. In dat klimaat versterkt Groen vastberaden onze democratische basiswaarden. We betrekken burgers bij het beleid, maken inspraak vanzelfsprekend en moderniseren het gemeentelijk bestuur.

Mensen ontwikkelen ideeën, beslissen in onderling overleg en maken het beleid van de toekomst mogelijk. Daarbij maken we ook gebruik van internet en sociale media. We willen een transparante democratie: begrijpbaar en toegankelijk voor iedereen.

De kritiek dat te veel inspraak het beleid zou hinderen is helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde inspraak levert net frustraties op. Vaak blijken plannen te vergevorderd om ze nog te kunnen aanpassen of herwerken. Daarom voegen wij zo vroeg mogelijk inspraak en participatie aan het besluitvormingsproces toe. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.