Onze dorpskernen moeten aantrekkelijker, groener en verkeersveiliger.
— Groen Schilde

Niet alleen de bescherming van het groene karakter van onze gemeente is topprioriteit, ook moeten we dringend onze dorpskernen onder handen nemen. Deze moeten aantrekkelijker, groener en verkeersveiliger. Hierbij moeten we niet alleen rekening houden met de problemen van vandaag, maar ook kijken naar de komende 50 jaar.

 

Dit kan alleen maar gerealiseerd worden door middel van een duurzaam beleid, waarin we met alle mogelijke belanghebbenden samenwerken (denk aan stedenbouwkundigen, architecten, verkeersdeskundigen, mensen die de geschiedenis van het gebied kennen, maar natuurlijk ook bewoners, eigenaars en belangenverenigingen), om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen.

Kernversterking staat hierbij centraal en is een win win. Door bebouwing te concentreren binnen de dorpskernen, vrijwaren we enerzijds bestaande natuur en open ruimte.

Anderzijds, door woningen en werkplaatsen te voorzien nabij knooppunten van openbaar vervoer en tegelijk door het verder uitbouwen van alle mogelijke vernieuwende deelsystemen (zoals bv. deelauto’s en deelfietsen), wordt dit een volwaardig alternatief voor de (bedrijfs)wagen.

Door dichter bij elkaar te bouwen, gaat er ook minder energie verloren en worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-energie haalbaar en betaalbaar. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt zo de basis voor een klimaatneutrale gemeente en provincie.

Verkavelingen buiten de dorpskernen zijn een absolute no-go! Alleen de plekken waar er nog gebouwd mag en kan worden zullen we op een slimme manier omvormen tot een aantrekkelijke mix van energiezuinige één -en meergezinswoningen, aangevuld met voldoende ruimte voor groen.

De open ruimte die ons nog rest, koesteren we. Vandaag verdwijnt er nog elke dag zes hectare open ruimte onder beton, terwijl onze woongebieden ruim genoeg zijn om aan de woonnood te voldoen!