Wie zijn kind nog alleen met de fiets naar school durft sturen: steek je hand op.
— Line Smeuninx - Lijstduwer

Durf jij je kind alleen op pad sturen met de fiets? Wij niet. Groen Schilde koestert plannen voor massa’s nieuwe fietspaden, voetpaden en oversteekplaatsen. We maken ook werk van het openbaar vervoer, optimaliseren het trage wegen netwerk en investeren in slimme deelsystemen. Tevens stellen we een 30/50/70-regel in het kader van de fietsinfrastructuur voor, als uitgangspunt in onze gemeente.

 

De lokale maximumsnelheid van het verkeer stemmen we af op de al dan niet aanwezige fietspaden:

• Geen vrijliggend fietspad, zoals bv. in de Schoolstraat of de Kerkstraat? Dan wordt in die straten de maximumsnelheid 30 km/u.

• Een verhoogd maar niet-vrijliggend fietspad? Dan mag men daar maximum 50 km/u rijden.

• Het fietspad volledig gescheiden van de rijbaan? Dan is 70 km/u toegelaten.

Vlot openbaar vervoer, moderne deelsystemen, aangename straten en veilig verkeer: in veel gemeentes is het een evidentie. Groen Schilde hakt de mobiliteitsknopen door. We investeren in vlot openbaar vervoer, veilige wegen voor fietsers en voetgangers, een trage wegen netwerk en nieuwe vormen van deelsystemen.

We pleiten ook voor het aanwerven van een mobiliteitsambtenaar zodat er een mobiliteitsplan en verkeerscirculatieplan kan opgemaakt en opgevolgd worden. Zo creëren we veilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes d.m.v. het inroepen van schoolstraten, fietsstraten en uitbreiding van zone 30! We verhogen de verkeersveiligheid met meer snelheids- en alcoholcontroles, een hogere pakkans en sneller geïnde boetes.

De meeste Schildenaren wonen ongeveer 15 tot 20 kilometer van hun werk. Toch kiezen de meesten nog te veel om met de auto te pendelen. Via een mobiliteitsbudget maken we van de (elektrische) fiets en het openbaar vervoer een aantrekkelijk alternatief voor de dagelijkse file. Er moet dringend werk gemaakt worden van verschillende busverbindingen tussen de buurgemeenten.

Daarnaast willen we gezinnen en bedrijven belonen die duurzame vervoerskeuzes maken.

Al die maatregelen gaan hand in hand met een doordachte infrastructuur en ruimtelijke ordening. Nabijheid moeten we aanmoedigen, zodat we minder lange verplaatsingen moeten maken. Dichter bij huis werken of telewerken spaart heel wat kilometers en CO2 uit en je boodschappen in de buurt doen beperkt het vrachtverkeer en stimuleert de lokale economie.

Enkele creatieve firestarters

• Waarom niet de tram doortrekken tot aan de Houtlaan?
• Aanleggen van ronde punten waar kan
• Sluipverkeer tegengaan door o.a. eenrichtingsstraten (passend binnen een overkoepelend circulatieplan)
• Parkings aan de rand van onze gemeente i.p.v. in de dorpskernen
• Betalend parkeren voor niet-bewoners invoeren
• Autoluwe en autovrije straten maken
• Intergemeentelijke fietsostrades aanleggen
• Deelsystemen en elektrische bussen invoeren
• Groepsaankoop organiseren voor elektrische fietsen
• …